Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen

16 / 04 / 2021

Santos heeft zijn keukens altijd ontworpen en gefabriceerd met een oogmerk: ervoor zorgen dat zij vele jaren als nieuw blijven. Daarom voert Santos exhaustieve controles en laboratoriumtesten uit met het doel te garanderen dat de materialen en de componenten voldoen aan hoge standaards van kwaliteit en duurzaamheid.

Alle testen worden uitgevoerd volgens de normen UNE 56875 V2— «Keukenmeubels. Specificaties, vereisten en testmethodes»—, UNE-EN 16122—«Huishoudelijk en niet-huishoudelijk opslagmeubilair. Testmethode voor het bepalen van de weerstand, duurzaamheid en stabiliteit»— UNE-EN 14749—«Meubilair. Opslagmeubelen voor huishoudelijk gebruik, in keukens en onder werkbladen. Veiligheidsvereisten en testmethodes»—.

De door Santos ontwikkelde testen voldoen niet alleen aan de minimale vereisten van de Europese normen, maar overtreffen deze in ruime mate, in sommige gevallen worden twee of drie maal de vereiste waarden toegepast. Daarnaast voeren zij intern aanvullende en veeleisende testen uit die een toegevoegde waarde vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de producten.

Kwaliteitscontrole van de platen

Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen

De plaat is een structureel element die de basis vormt van de meubelen. De duurzaamheid van de keuken is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit en weerstand van de platen. De door Santos gebruikte platen moeten veeleisende gewichts-, verbuigings- en krassentesten doorstaan, waarbij het gebruik en de slijtage van een gehele levenscyclus van de keuken wordt nagebootst.

Als eerste inspecteert en analyseert Santos elke partij die uit de fabriek ontvangen wordt en bekijkt of de toon en de kleur van de platen correct zijn. Daarna wordt een proefexemplaar genomen om te controleren of de dichtheid en dikte voldoen aan de toleranties die de normen uiteengezet zijn. In het geval de plaat niet voldoet aan de vereiste waarden, wordt een nieuw proefexemplaar uit de partij genomen en worden de testen herhaald. Als de waarden van deze tweede test ook niet voldoen aan de normen, dan wordt de gehele partij geweigerd.

De testen met betrekking tot de mechanische eigenschappen van de platen worden uitgevoerd binnen een plan met steekproeven van binnenkomende partijen. Deze testen wordt door middel van een aantal laboratoriumtesten gedaan, waarbij wordt bekeken of het materiaal voldoet aan de vereiste parameters voor weerstand tegen verbuiging, tegengestelde krachten, krachten op het oppervlak, de krachten op de schroeven en krassen.

Testen van de weerstand tegen verbuiging

Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen

Deze test wordt uitgevoerd in een universele testmachine met een buigpunt. De test bestaat uit het toepassen van gewicht op de testplaat, waarbij de benodigde kracht wordt gemeten die nodig is om de plaat te breken. Hiermee wordt aangetoond dat het materiaal in staat is een hoge belasting op het oppervlak te dragen wat een relevante factor is om de weerstand bij het dragen van gewichten, zoals bijvoorbeeld legplanken, en veiligheid van de betreffende onderdelen te garanderen.

Testen van de weerstand tegen tegengestelde krachten

Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen
Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen

Bij deze test wordt de hechtingskracht tussen het bindmiddel en de deeltjes of vezels van de plaat gemeten. Dit is een parameter die belangrijk is om te kunnen bevestigen dat het hang- en sluitwerk van de keuken op correcte wijze wordt ondersteund tussen de vezels en niet losraken. De testplaat wordt tussen twee houtblokken geklemd, waarop tegengestelde krachten worden losgelaten totdat de plaat breekt. Op deze manier wordt aangetoond dat de hechting voldoet aan de waarde die wordt aangegeven in de referentienorm, en is een goede indicatie van de kwaliteit van het materiaal.

Testen van de weerstand tegen krachten op het oppervlak

Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen
Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen

De vorige test bepaalde de stevigheid van de plaat, waar deze de kwaliteit en weerstand van de hechting aan de afwerking toetst, dit kan melamine of laminaat zijn. De test bestaat eruit om de kracht te meten die nodig is om het testexemplaar te breken en garandeert de goede hechting van de afwerking. Op deze manier kan worden verzekerd dat de bovenlaag gedurende de levenscyclus van de keuken niet loslaat van de onderlaag.

Testen van de weerstand van de schroeven

Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen
Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen

Deze test toont de weerstand van de plaat bij het indraaien van schroeven. Een gemakkelijke verwijdering van een schroef toont aan dat het materiaal niet voldoende cohesie en kracht biedt en dit kan zorgen voor loslaten van scharnieren, geleiders en andere in de meubelen ingeschroefde elementen. Daarom is dit een fundamentele test om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen. De norm geeft aan dat deze test moet worden uitgevoerd op de kantenband van alle platen en op de decoratieve front van de platen met een dikte van meer dan 15 mm, maar Santos voert deze test ook uit op platen die minder dik zijn.

Testen van weerstand tegen krassen

Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen
Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen
Kwaliteitscontrole van Santos keukens: de platen

Het doel van deze test is de weerstand tegen krassen aan te tonen van het laminaat en melamine die aangeboden worden in de catalogus van Santos. Deze test wordt uitgevoerd met een diamantpunt, waaraan gradueel meer belasting wordt toegevoegd tot op het moment dat er krassen op de plaat ontstaan. De norm geeft een aantal minimum belastingwaarden aan waarbij op de testplaat geen krassen mag tonen, deze variëren naar gelang het afwerkingsmateriaal, en er worden verschillende testen uitgevoerd op melamine en laminaat.

Santos nieuwbrief

Schrijf u in en we houden u op de hoogte van al het nieuws over onze keukens.

Zoekt u ideeën voor uw keuken?

Error