Beleid inzake bescherming persoonsgegevens

Door middel van deze verklaring informeert Santos cocina y baño s.l.u., met vestigingsadres Camporrapado s/n, 15882 Boqueixón-A Coruña (Spanje) en e-mailadres santos@santos.es, hierna Santos, haar klanten van de verschillende websites op Internet waarvan zij eigenaar is, hierna Gebruikers en Website, over het beleid inzake bescherming persoonsgegevens, hierna de Persoonsgegevens, zodat de Gebruikers in vrijheid en vrijwillig kunnen beslissen of zij Santos hun Persoonsgegevens willen verstrekken die gevraagd kunnen worden aan of die verzameld kunnen worden van de Gebruikers voor de registratie of aanmelding voor bepaalde diensten die door Santos worden aangeboden op of via de website. Santos behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om deze aan te passen aan nieuwe wetgevingen of regelgevingen of praktijken binnen de sector. In deze gevallen zal Santos de aangebrachte wijzigingen met redelijke tijdigheid voorafgaand aan de van krachtwording publiceren op deze pagina.

Wetgeving

Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 12 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, met betrekking tot de transparantie van informatie, communicatie en modaliteiten van uitvoering van de rechten van de betrokkene, en in Artikel 13, met betrekking tot de informatie die verstrekt dient te worden wanneer Persoonsgegevens worden verkregen van de betrokkene.

Verantwoordelijke van de verwerking

Identiteit: Santos equipamiento de interiores s.l.u., hierna Santos met vestigingsadres Av. Quiroga Palacios, 24 Bjo, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña (Spanje), met FIN B-15.515.232 en ingeschreven in het Handelsregister van A Coruña, deel 1.656, folie 132, blad C-14.142.

Doel van de verwerking

De geautomatiseerde verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens heeft als doel het beheer van de relatie met potentiële klanten die contact opnemen via de verschillende contactformulieren.

— Het doel van het formulier voor berichten en suggesties: correct beheer van uw vraag of de suggestie.

— Doel van het formulier voor distributie van onze keukens: beheer van interesse distributeur van Santos-keukens te worden.

— Doel van het sollicitatieformulier: beheer van ingediende sollicitaties naar vacatures binnen Santos.

— Doel van het formulier voor aanvraag van publicatie: beheer van de aanvraag van beschikbare publicaties op onze website. De gegevens die u ons verstrekt zullen worden gebruikt om u diensten voor te stellen die zich aanpassen aan uw behoeftes en voorkeuren, met als doel de informatie die wij u sturen zoveel mogelijk te personaliseren.

— Doel van het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief: beheer van uitzending van het bericht met nieuws van Santos. De gegevens die u ons verstrekt zullen worden gebruikt om u diensten voor te stellen die zich aanpassen aan uw behoeftes en voorkeuren, met als doel de informatie die wij u sturen zoveel mogelijk te personaliseren.

De verstrekte gegevens zullen worden bewaard totdat afmelding van de dienst wordt aangevraagd. De gegevens kunnen worden gedeeld met samenwerkingspartners en dienstverlenende bedrijven voor digitale marketing en publiciteit met als doel analyse, aanmaken van gebruikersprofielen, marktonderzoeken, kwaliteitsenquêtes en verbetering van interactie met onze klanten of gebruikers van onze website.

Legitimatie

Wij informeren u dat de verwerking van uw gegevens juridisch gebaseerd is op het beheren van de aanvragen die u ons stuurt via de verschillende beschikbare formulieren. De betrokkene geeft hiertoe toestemming door het invullen van het formulier en door zijn/haar gegevens op te sturen.

Bewaren van de gegevens

De verstrekte gegevens worden gedurende de wettelijk bepaalde termijnen bewaard. In het geval gegevens worden verstrekt voor een vacature, dan worden de gegevens bewaard voor de periode die nodig is voor de selectieprocedure.

Delen van de gegevens

De gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve in geval van wettelijke verplichting of in het geval van verzendigen van reclame waarbij ze worden overgedragen aan bedrijven die de digitale marketing beheren aan officiële verdelers. Door ons uw Persoonsgegevens te verstrekken via dit portaal, geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken en te delen met deze samenwerkingspartners. Uw toestemming omvat die gevallen waarin die samenwerkingspartners, om redenen van efficiëntie, gevestigd kunnen zijn in de Verenigde Staten van Amerika of andere landen of gebieden buiten de Europese Economische Ruimte die geen gegevensbeschermingsniveau bieden dat vergelijkbaar is met dat van uw land of, in vorr koment geval, dat van de Europese Unie.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht op toegang tot zijn/haar Persoonsgegevens, rectificatie van onnauwkeurige gegevens, of, indien van toepassing, wissing ervan wanneer, onder andere, de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij verzameld waren.  De betrokkene heeft recht op beperking of bezwaar van de verwerking van zijn/haar gegevens, en wij bewaren dan de gegevens slechts om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten, inclusief aanmaken van profielen

De betrokkene wordt niet onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten, en er worden geen profielen aangemaakt die rechtsgevolgen kunnen hebben of die op gelijkwaardige wijze nadelig kunnen zijn voor de betrokkene.

Uitoefening van rechten

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar lopd@santos.es waarin u uw aanvraag uiteenzet en waarbij u een kopie van uw ID-bewijs voegt.

Veiligheidsmaatregelen

Rekening houdend met de staat van de techniek, de kosten van toepassing, de aard, het bereik, de context en de doelen van de verwerking, en de verschillende risico’s van waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen, past Santos equipamiento de interiores s.l.u. de geschikte technische en organisatorische maatregelen toe om een veiligheidsniveau te garanderen die relatief is aan het risico. Santos kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade of benadeling die kan voortkomen uit storingen, nalatigheden, onderbrekingen, computervirussen, telefonische defecten of uitschakelingen in de operatieve werking van dit elektronische systeem die niet wordt veroorzaakt door Santos; vertragingen of blokkeringen bij het gebruik van dit elektronische systeem, veroorzaakt door falen of overbelasting van de telefonische lijnen of overbelasting van het centrum van gegevensverwerking, in het Internet-systeem of andere elektronische systemen, en schade die die wordt berokkend door derden via illegale interventies die buiten de controle vallen van Santos.

Verwerking op basis van de toestemming van de betrokkene

Via de website https://www.santos.es worden geen Persoonsgegevens verzameld zonder uw toestemming.

Geheimhoudingsverplichting

Overeenkomstig Artikel 5.1 f) van de Verordening (UE) 2016/679 verplicht Santos zich uw Persoonsgegevens op een absoluut vertrouwelijke wijze te behandelen en deze alleen te gebruiken voor de aangegeven doelen.

Onnauwkeurigheid van de gegevens die direct zijn verzameld van de betrokkene

Overeenkomstig Artikel 5.1 d) van de Verordening (EU) 2016/679 is de verantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens niet vervolgbaar voor de onnauwkeurigheid van deze gegevens als u uw recht op rectificatie niet heeft uitgeoefend.

Recht op bezwaarmaking

In het geval u niet akkoord gaat met de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Cookie-beleid

In dit cookiebeleid worden de verschillende soorten cookies, hun functies en gebruik uiteengezet, evenals de mogelijkheid om ze uit te schakelen.

— Definitie, functies en soorten cookies

 • Een cookie is een informatiebestand dat door de server van een website naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt wordt gestuurd, met als doel het opslaan en ophalen van navigatiegegevens. Daarom wordt de browser gevraagd om bij het openen van een webpagina die gebruikmaakt van cookies om deze op de harde schijf op te slaan.
 • De belangrijkste functies zijn:
  • Het bijhouden van gebruikersstatistieke.
   Wanneer een gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoert, wordt er een cookie opgeslagen zodat ze niet steeds hoeven worden ingevoerd voor elke aparte pagina op de server.
   Doorgaans identificeren cookies geen mensen, alleen de computer, de browser en de gebruiker die er toegang toe heeft. Er zijn echter cookies die informatie kunnen opslaan waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
   Cookies kunnen website-instellingen opslaan, zoals de voorkeurstaal of geografische locatie.
  • Verkrijgen van informatie over het surfgedrag van de gebruiker.
 • Soorten cookies:
  • Per domeinbeheerdersidentiteit
   • Eigen cookies
   • Cookies van derden
  • Per tijdsduur
   • Sessiecookies
   • Permanente cookies
  • Per doel
   • Technische cookies
   • Personalisatiecookies
   • Analytische cookies
   • Advertentiecookies
   • Cookies voor gedragsgerichte reclame

— Gebruik van cookies

De website www.santos.es maakt gebruik van “cookies” wanneer een gebruiker pagina’s op de website bekijkt. Deze “cookies” worden alleen anoniem aan de browser van de computer gekoppeld, en verschaffen daarom geen persoonlijke gebruikersgegevens.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat er een melding op het scherm verschijnt over de ontvangst van “cookies” en om installatie op de harde schijf te voorkomen.

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

NaamTypeBeschrijvingDuurObjectief
__cfduidDerdenCloudFlare1 jaarGebruikt door het Cloudflare contentnetwerk, om betrouwbaar websiteverkeer te identificeren.
IDEDerdenDoubleclick1,5 jaarDit zijn advertentiecookies. Ze worden gebruikt om advertenties te verbeteren. Ze worden veelal gebruikt om gerichte reclame te kunnen tonen die relevant is voor een gebruiker, om campagneprestatierapporten te verbeteren en om te vermijden dat er reclames worden getoond die de gebruiker al heeft gezien.
__hsscDerdenHubspot30 minutenDeze cookie volgt sessies. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc-cookie moet laten toenemen. Bevat het domein, het aantal viewCount-weergaven (neemt toe met elke paginaweergave binnen een sessie) en de begintijdstempel van een sessie.
__hstcDerdenHubspot13 maandenDe belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers. Het bevat het domein, utk, eerste tijdstempel (eerste bezoek), meest recente tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (neemt toe bij elke volgende sessie).
_gaDerdenGoogle Analytics2 jaarWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gatDerdenGoogle AnalyticsSessieWordt gebruikt door Google Analytics om de verzoekratio te meten
_gidDerdenGoogle Analytics24 uurWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_hjIncludedInSampleDerdenHotjarNa beëindiging van de sessieHotjar-cookie, om het gebruik van de website te meten, analyseren en verbeteren. Een sessiecookie die aan het einde van de sessie verloopt.
_hjidDerdenHotjar1 jaarEen cookie die wordt geplaatst wanneer de gebruiker voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script komt. Wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID, exclusief voor die site, in de browser te bewaren. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij latere bezoeken aan deze site aan dezelfde gebruikers-ID worden toegeschreven.
hubspotutkDerdenHubspot13 maandenDeze cookie wordt gebruikt om individuele bezoekers te volgen. Dit wordt aan HubSpot doorgegeven bij het verzenden van formulieren en gebruikt om dubbele contacten te verwijderen.
PREFDerdenYoutube10 jaarCookie die de instellingsvoorkeuren opslaat, zoals voorkeurstaal, aantal weergegeven zoekresultaten per pagina of de inschakeling van het Google SafeSearch-filter.
VISITOR_INFO1_LIVEDerdenYoutube2 jaarCookie die bijhoudt welke op de website ingebedde video’s zijn bekeken.
YSCDerdenYoutubeNa beëindiging van de sessieCookie die het afspelen van video’s door de gebruiker en van gebeurtenissen als “Vind ik leuk” of “Deel video” meet.
1P_JARDerdenGoogle15 dagenCookie die gegevens overdraagt aan Google om advertenties aantrekkelijker te maken.
NIDDerdenGoogle De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere gegevens te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), het aantal zoekresultaten dat u per pagina wilt weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u wilt dat het Google SafeSearch-filter wordt in- of uitgeschakeld.
cookie_notice_acceptedEigenSantos1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om gegevens op te slaan indien de gebruiker cookies heeft geaccepteerd.
pll_languageEigenSantos1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om de taal die is gekozen voor de navigatie op te slaan.

— Uitschakelen van cookies

De gebruiker kan via de browserinstellingen op elk moment kiezen welke cookies hij op deze website wil gebruiken:

U kunt de opslag van cookies in uw browser beheren via hulpprogramma’s als:

CatalogiWinkelsUpload

Error